Biz Kimiz

GS1 Sistemi, tedarik zinciri üzerinde ticarete konu olan herhangi bir unsurun (ürün, üretim yeri, depo, koli,taşıma birimleri, dokümanlar vb) tekil olarak tanımlanmasını, zincir üzerinde hareket halinde olan tanımlı ürün, palet ve konteyner üzerinden veri toplanmasını ve toplanan verinin ticari ortaklarla paylaşılmasını sağlayan standartlar bütünüdür.

GS1 sisteminin temel amacı bilgi sistemlerine daha hızlı ve doğru bilgi aktarılmasını sağlayarak; tedarik zinciri yönetiminde etkinliği ve verimliliği artırmaktır. GS1 Türkiye, Uluslararası GS1 organizasyonunun üye kuruluşlarından biri olarak, GS1 Sisteminin ülkemizde uygulanması ve yaygınlaştırılması konusunda faaliyetlerini sürdüren bir organizasyondur. 

Üyelerine sunmuş olduğu GEPIR, barkod numarası aktivasyonu, barkod numara oluşturma, Google arama kodu oluşturma, barkod numarası (GTIN) doğrulama, ürün doğrulama, TOBBsenkron verihavuzu ve izlenebilirlik danışmanlığı gibi hizmetleri sayesinde firmaların sorunsuz bir şekilde veri alışverişinde bulunabilmesini ve verileri depolamanın ve aktarmanın yollarını sağlar.

GS1 Sisteminin en yaygın uygulama aracı barkod teknolojileridir. Barkod teknolojileri sayesinde, gerek fiziksel gerekse elektronik ticarete konu ürünlerin, lokasyon, demirbaş ve palet koli gibi taşıma birimlerinin GS1 standartlarında tekil olarak tanımlanması sağlanmaktadır. 

GS1 sistemi bütün olarak kullanıldığında; tekil olarak tanımlanan her bir ürün ve ticarete konu birim hakkındaki tüm nitelik ve hareket bilgilerinin hızlı ve doğru olarak ticari paydaşların bilgi sistemlerine aktarılması, dolayısıyla tedarik zinciri operasyonlarında ürün ile birlikte ürüne ait doğru bilginin hareketinin gerçekleşmesi, sağlanmaktadır. 

Uluslararası geçerliliği olan tanımlama standartlarını ulusal alanda uygulama ve geliştirmede liderlik rolü üstlenerek Tedarik Zinciri Yönetimini iyileştirici çözümler üretip, Türkiye'de elektronik ticaret altyapısının güçlenmesine katkıda bulunuyoruz. Tedarik zinciri standartları, yönetimsel sorunları ve evrak işlerini azaltarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Büyük ölçüde görünmeyen ancak son derece önemli olan GS1 standartları, dünyanın en büyük endüstrilerinden bazılarında kilit süreçlerin sorunsuz çalışmasını sağlar.