Lokasyonların Tanımlanması

GS1 Üyesi Firmanızın GLN numarasını öğrenmek için buraya tıklayınız

GLN: Küresel Lokasyon Numarası

Bütün organizasyonlar (kurumlar) dışta ve içte kendi iş süreçleri içinde veri değişimi gerçekleştirmektedir. Bu bilgilerin taraflar arasında oluşmasını bilmemize rağmen, günümüzde alfabetik ve sayısal karakterlerden oluşan isimlerin ve adreslerin yerine kodlanmış tanımların kullanılması kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir..  GS1 Sistemi lokasyonların her birine, bu lokasyonu tek olarak tanımlayacak bir numara verir. Bu numara GS1 Küresel Lokasyon Numarası (GLN) olarak adlandırılır.

GLN, bir iş ortamındaki ya da organizasyon içindeki yasal, fonksiyonel ya da fiziksel yerleşim birimini belirtir. Örneğin:

  1. Yasal yerleşim birimleri: Firmalar (şirketler), şubeler, bankalar…
  2. Fonksiyonel yerleşim birimleri: Organizasyon içindeki bölümler; Satın Alma Departmanı, Muhasebe Departmanı, Satış Departmanı…
  3. Fiziksel yerleşim birimleri: Bir yapı içindeki alan/bölüm; depo, sevkiyat alanı…

GLN adı verilen lokasyon numaraları, lokasyonların bilgi sistemlerindeki veritabanlarında tutulan tanımlayıcı bilgilerine ulaşmak için erişim anahtarı olarak kullanılırlar. Bilgi sistemlerinde GS1 GLN'in kullanılması ile veritabanlarında bir yere ilişkin bilgilere (Örneğin: firmanın yasal adresi, posta adresi, teslim adresi, telefon ve faks numaraları, ilgili kişi, vb.) erişilir.

13 basamaklı GS1 GLN'in yapısı şöyledir:

 

GS1 Firma Numarası ve Lokasyon Numarası

Kontrol Basamağı

N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10  N11  N12

N13

Görüldüğü gibi lokasyon numaraları için kullanılan GLN numarasının yapısı ticari ürünlerde kullanılan GTIN-13 yapısıyla aynıdır. GS1 Küresel Lokasyon Numaraları (GLN), genellikle elektronik ortamda veri değişimi yapan firmalar tarafından elektronik veri değişimi uygulamalarında kullanılır. Ancak, GLN’ler gerek duyulduğunda ticari ürün paketlerinde ya da taşıma birimlerinin üzerinde ürünün alışverişinde yer alan tarafları ya da ürünün yer değiştirmesine ilişkin bilgileri göstermek üzere (Ör: ürünün satıcısı/dağıtıcısı, ürünün teslim yeri vb.) barkod olarak basılabilir.

Lokasyon numaralarının barkodlarında GS1–128 barkod alfabesi kullanılır. Barkod basılırken kullanılacak Uygulama Tanımlayıcısı, kullanılan GLN'in nereyi (satıcı, alıcı, teslim noktası vb.) ve ne amaçla tanımladığına (fatura edilecek, gönderilecek, transfer edilecek vb.) bağlı olarak değişir.

Küresel Lokasyon Numaralarının (GLN) atanması ile ilgili detaylı bilgi için Yayınlar bölümünde “GLN Atama Kuralları Kılavuzu”nu inceleyebilirsiniz.

 

GTIN ve GLN birbirinden ayrı tanımlama numaralarıdır. GTIN firmanın ticari ürün gruplarını tanımlanmasında, GLN ise firmanın lokasyonlarını tanımlamasında kullanılır. Aynı numaranın hem GTIN hem de GLN olarak kullanılmasında bir sakınca yoktur.