Ürünlere GTIN Verilirken Uygulanan Temel Kurallar

Ticari ürünlerin GTIN’leri ile ürünlerin bilgi sistemleri içerisinde tanımlanmalarını sağlayan stok kodları(SKU) birbirlerinden farklı olmalıdır. Ürünün GTIN numarası yalnızca bilgi sistemindeki veritabanında bulunan ürün kaydına erişmek için kullanılmalı, bu numaraya herhangi bir anlam yüklenmemelidir. Bu nedenle, GTIN numaraları atanırken, GS1 Firma Önekinden sonra firma tarafından belirlenen ürün refaransı bölümün, 1’den başlayarak, her yeni ürün için 1 (bir) artacak şekilde sıralı verilmelidir.

Bir ürünün değişik numara almasındaki temel kural şudur: Bir ürünün önceden tanımlanmış özelliklerinde ticari hayatı etkileyecek bir değişiklik yapıldığı zaman (Ör: Ürünün markası değiştiğinde, ürünün ağırlığı değiştiğinde) ürüne yeni bir GTIN verilir.

 

Ürün değişikliklerinin yeni GTIN gerektirip gerektirmediği konusunda ticari hayatta karşılaşılan pek çok örneği kapsamlı şekilde inceleyen GTIN Atama Kuralları Sitemizi incelemenizi tavsiye ederiz.