GTIN-13: Ürünlere Barkod Numarası Verilmesi

Küresel Ticari Ürün Numarası (GTIN) Nedir?

Ticari ürün, Tedarik Zincirinin herhangi bir noktasında sipariş edilen, satılan, dağıtımı yapılan, yer değiştiren ya da satın alınan, dolayısıyla başta fiyatı olmak üzerine bütün tanımlayıcı bilgilerine ihtiyaç duyulan mal ya da hizmetdir. Ticari ürünlerin üzerinde barkodlara basılmış şekilde yer alan, ürün çeşidini dünya üzerinde özgün (tekrar etmeyen) olarak tanımlayan numaraya GTIN denir. GTIN veritabanlarında tutulan ürün bilgisine erişim sağlayan bir anahtar görevi görür ve ADC (Automatic Data Capture - Otomatik Veri Toplama) uygulamalarında kullanılır.

Ürünlerini perakende satış noktasında satmak isteyen firmanın GS1 Türkiye’ye başvurusu sonucunda, firmaya ihtiyaca göre 7,  8, 9, 10, 11  ya da 12  basamaklı bir GS1 Firma Öneki tahsis edilir. Firma ürünlerini, öneki 7 basamaklıysa 00000’dan, 8 basamaklıysa 0000’dan, 9 basamaklıysa 000’dan , 10 basamaklıysa 00'dan, 11 basamaklıysa 0'dan başlayarak numaralandırır ve numaralandırmaya ardışık olarak devam eder. Örneğin GS1 firma öneki 9 basamaklıysa, önekin sonuna ürünlerini numaralanırmak 000’dan başlayarak 1 artan şekilde 999'a kadar 3 basamak ekler (000,001,002,003,.....,999 şeklinde)

Firma tarafından üretilen bu ürün numaraları GS1 Firma Önekinin sonuna eklenir ve böylece GTIN’in ilk 12 basamağı oluşturulmuş olur. GTIN numarasının 13. ve son basamağı kontrol basamağı adı verilen bir basamaktır ve barkod yazıcılar tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Firma GS1 Türkiye’ye üyelik yükümlülüklerini yerine getirdikçe GS1 Firma Önekini kullanarak ürünlerine barkod numarası yaratabilir veya mevcut numaralarını kullanmaya devam edebilir.

 

Seçenek GS1 Firma Öneki Ürün Numarası K.B.
7 basamaklı N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13
8 basamaklı N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13
9 basamaklı N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13
10 basamaklı N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13
11 basamaklı N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13
12 basamaklı

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12

  N13

 

Firma Öneki: GS1 Türkiye’ye başvuran firmalara verilen GS1 Firma Önekidir. GS1 Türkiye, ürün çeşidi sayısı 100.000’e kadar çıkabilecek firmalara 7 basamaklı, ürün çeşidi sayısı 10.000’e kadar çıkabilecek firmalara 8 basamaklı, ürün çeşidi sayısı 1.000’e kadar çıkabilecek firmalara 9 basamaklı, ürün çeşidi sayısı 100’e kadar çıkabilecek firmalara 10 basamaklı, ürün çeşidi sayısı 10’a kadar çıkabilecek firmalara 11 basamaklı ve sadece 1 ürün çeşidi olan v firmalara ise 12 basamaklı firma numarası vermektedir.

Ürün Numarası: GS1 Türkiye’ye başvurarak firma numarası alan firmalar, her bir değişik ticari ürünlerine kendileri numara verirler. Ürünlere verilecek numaralar yukarıda tanımlanan GTIN-13 yapısına uygun olarak ve  burada açıklanan GTIN oluşturma yöntemlerine bağlı kalınarak verilmelidir.

NOT: Ürün numaraları verilirken ürünler için herhangi bir gruplama, sınıflama veya kodlama yapılmamalı, numaralar her yeni ürün için 1 artan sırada verilmelidir.

 

Kontrol Basamağı: GTIN-13 numarasındaki 13. basamak (N13) Modulo-10 yöntemi ile hesaplanan kontrol basamağıdır. Barkod yazıcılar kontrol basamağını otomatik olarak hesaplamaktadır. Dilerseniz kontrol basamağını bu sayfadan hesaplayabilirsiniz.

GTIN-13 Üretme Örnekleri

1) Firmaya 7 basamaklı 8691234 Firma Öneki tahsis edilmiş olsun. Firmanın numaralandıracağı ürünleri de Kısa Kollu Bluz, Uzun Kollu Bluz, Gömlek olsun. Bu durumda ürünlerin GTIN’leri aşağıdaki gibi olur.

Ürün Firma Öneki Ürün Referansı K.B. GTIN
Kısa Kollu Bluz 8691234 00000 7 8691234000007
Uzun Kollu Bluz 8691234 00001 4 8691234000014
Gömlek 8691234 00002 1 8691234000021

2) Firmaya 8 basamaklı 86912345 Firma Öneki tahsis edilmiş olsun. Firmanın numaralandıracağı ürünleri de porselen tabak, cam tabak ve cam bardak olsun.

Ürün Firma Öneki Ürün Referansı K.B. GTIN

Porselen Tabak

86912345

0000

2 8691234500002

Cam Tabak

86912345 0001 9 8691234500019

Cam Bardak

86912345 0002 6 8691234500026

3) Firmaya 9 basamaklı 869123456 Firma Öneki tahsis edilmiş olsun. Firmanın numaralandıracağı ürünleri de 1 kilo yeşil zeytin, 2 kilo yeşil zeytin ve 1 kilo beyaz peynir olsun.

Ürün Firma Öneki Ürün Referansı K.B. GTIN

1 kg. yeşil zeytin

869123456 000 6 8691234560006

2 kg. yeşil zeytin

869123456 001 3 8691234560013

1 kg.beyaz peynir

869123456 002 0 8691234560020