Ticari Ürün Gruplarının (Kasa, Koli, vb.) Numaralandırılması

Ticari ürün grupları numaralandırılırken, ürün grubunun perakendede satılıp satılmadığı ve ürün grubunun aynı üründen oluşup oluşmadığı belirleyicidir.  Çeşitli durumlara göre, ticari ürün grupları GTIN-13 veri yapısı veya GTIN-14 veri yapısı kullanılarak tanımlanır ve GTIN-13, ITF-14, GS1-128 barkod alfabelerinden biri kullanılarak basılır.

GTIN-13 Veri Yapısı ile Gruplama Numaraları Üretilmesi

GTIN-13 veri yapısı kullanılarak oluşturulan ticari ürün grup numaraları da, Ticari Ürün (GTIN) numaralandırılmasındaki esaslar çerçevesinde türetilir ve yönetilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yeni oluşturulan grup numarasının, daha önce başka bir ticari ürün veya ticari ürün grubu üzerinde kullanılmayan  bir numara olması şartıdır.


Örneğin: Bir Firmaya 8 basamaklı 86912345 Firma Öneki tahsis edilmiş olsun. Firmanın numaralandıracağı ürünleri de porselen tabak, cam tabak, cam bardak, 24 adet porselen tabak içeren bir koli ve 48 adet cam bardak içeren bir koli olsun.

Bu durumda Firma ürünlerinde aşağıdaki numaraları kullanacaktır.

Ticari ürün gruplarını tanımlayan GTIN-13 numaralarını barkod taşıyıcısına gömebilmek için aşağıdaki barkod alfabelerinden biri kullanılabilir:

•    GTIN-13
•    ITF-14 (14 basamaklı Interleaved 2 of 5 barkod alfabesi)
•    Uygulama Tanımlayıcısı (01) veya (02) olan GS1–128

GTIN-13 alfabesi perakende satış noktalarındaki satış noktası terminali/yazar kasalara bağlı barkod okuyucular tarafından okunabilir ancak; ITF-14 ve GS1-128 alfabeleri satış noktalarında okutulamazlar. Bu sebeple perakende satılacak ticari ürün grup numaraları GTIN-13 barkod alfabeleri ile basılmalıdır.

 

GTIN-13 ya da GS1-128 barkodunun paket üzerine kolayca basılamadığı durumlarda ya da doğrudan kutu (koli) üzerine baskı yapılacaksa ITF-14’ün kullanılması doğru olur. (ITF-14 barkod alfabesi, diğer barkodlardan daha geniş çubuklu olduğundan okuma kolaylığı sağlamaktadır.)

GTIN-13 Veri yapısı kullanılarak oluşturulan ticari ürün grup numaraları, ITF-14 ya da GS1-128 barkod alfabesi ile simgelendiğinde 13 basamaklı numaranın başına “0” (sıfır) getirilerek, numara 14 basamağa tamamlandıktan sonra basılır.

GTIN-14 Veri Yapısı ile Gruplama Numaraları Üretilmesi

GTIN-14 veri yapısı ürün grubunun aynı ürünlerden ve perakende satılmadığı durumlarda, GTIN-13 veri yapısına alternatif olarak kullanılabilen ve GS1 Firma öneki kotasyonundan numara tüketmeyen bir grup tanımlama yöntemidir. 
GTIN-14 üretmek için perakende satılan ürünün GTIN-13’ü esas alınır ve aşağıdaki adımlar izlenir:
•    GTIN-13’ün kontrol basamağı olan son basamağı atılır. Yani Firma Öneki + Ürün referansından oluşan 12 basamaklı ham numara elde edilir.
•    Ürünün en başına, ürünün her bir gruplama birimi için farklı olacak şekilde 1 ile 8 arasında (1 ve 8 dâhil) bir Paket Gösterge Basamağı ilave edilir. (ilaveden sonra  gruplama numarası 13 basamaklı haldedir)
•    Son basamak olan kontrol basamağı ilk 13 basamağa göre tekrar hesaplanır. (hesaplama için bu sayfadan faydalanabilirsiniz.)
•    Oluşturulan GTIN-14 numarası ITF-14 veya GS1-128 barkod alfabesi kullanılarak basılır.

Aşağıda ilgili örnekler verilmektedir.

* Perakende satılmayan ürünler

Bu yöntem kullanılarak üretilen numaralar GS1 Firma Öneki kotasyonundan yeni bir numara tüketmez ve koli içerisindeki ürünün GTIN numarası anlaşılabilir.

 

Ancak görüldüğü gibi bu yöntem ile numaralar 14 basamaklıdır. Bu nedenle de EAGTIN-13 barkod alfabesi yerine ITF-14 veya GS1-128 alfabeleri kullanılmalıdır. Oysa ki perakende satılacak ürünler üzerinde sadece GTIN-13 ve EAN-8 alfabeleri yer alabilir. Dolayısıyla perakende satılacak ürünlerde ve bu yöntem kullanılamaz. Ayrıca,  karışık grup içerisinde birden fazla GTIN numarası bulunduğu zamanlarda bu yöntem kullanılamaz.

 

ITF-14

EAN-13