Kitapların ve Seri Yayınların Numaralandırılması

Yayıncı firmalar, yayınlarında ISBN, ISSN ya da ISMN gibi numaralama standartlarını kullanabilecekleri gibi, arzu ederlerse yayınlarına kendi GS1 Firma Öneklerini kullanarak üretecekleri  GTIN-13 numaralarını da verebilirler.

2007 yılından itibaren ISBN numaraları 13 basamaklı olarak gönderilmektedir. 13 basamaklı ISBN numarası EAN-13 barkod alfabesi ile basılabilir.

10 basamaklı ISBN numaraları ile kitaplar numaralandırılırken ise 10 basamaklı ISBN numarasının son basamağı (ISBN’in kontrol basamağı) atılır. Numaranın başına 978 öneki getirilir ve kontrol basamağı hesaplanarak kullanılır (978 + (ISBN’in ilk 9 Basamağı) + KB)

ISBN, ISSN ve ISMN numaralarının EAN-13 barkod alfabesi içerisinde kullanımı hakkında detaylı bilgi için yayınlar bölümünden “Barkod Uygulama Kılavuzu”nun incelenmesi önerilir.