GS1 İzlenebilirlik

Gelişen dünyada insan sağlığı ön plana çıkmıştır. Buna paralel olarak, insan sağlığını yakından ilgilendiren gıda ve sağlık sektörlerinde ürün güvenliği ve izlenebilirliğinin sağlanmasının önemi artmıştir. GS1 sisteminde izlenebilirlik; bir ürünün tanımlanarak,  paketlenmesi, depolanması, nakliyesi ve nihai satış noktasına ulaşması ile ilgili tüm bilgilerin kolay ulaşılabilecek şekilde kayıt altına alınması, böylece geriye dönük takibinin yapılabilmesi sürecidir.

Bu çerçevede, izlenebilirlik tedarik zinciri içerisindeki ürün ve hizmetlerin, otomatik veri toplama teknikleri kullanılarak, bulundukları yerlerin zamanında ve doğru biçimde tanımlanmasını sağlar. Ayrıca, herhangi bir gıda güvenliği sorununun çıkış yerinin belirlenmesine yasal zorunluluklara uyulmasına ve satın alınan ürünlerin emniyet ve kalitesine ilişkin kriterlerin karşılanmasına yardımcı olur.

GS1 organizasyonu tarafından hazırlanan ürün izlenebilirliği ve güvenliği ile ilgili kaynaklar aşağıda belirtilmiştir:

GS1 İzlenebilirlik Uygulaması Videosu

 

 

GS1 İzlenebilirlik & Geri Çağırma
http://www.gs1.org/traceability

GS1 Görünürlük
http://www.gs1.org/visibility

Sahtecilikle Mücadele
http://www.gs1.org/about/adverts/anti_counterfeiting

GS1 Güvenilir Veri Kaynağı GS1 Standardı
http://www.gs1.org/sites/default/files/docs/gsmp/b2c/TSD-1_0-Standard-i1.pdf

GS1 Nesne Adı Hizmeti (ONS)
http://www.gs1.org/gsmp/kc/epcglobal/ons/ons_2_0_1-standard-20130131.pdf

Tekstilde GS1'i Keşfedin

http://discover.gs1.org/apparel/?locale=tr-TR-Turkey-Turkish