Sistem Kullanım Bedeli İşlemleri

Sistem Kullanım Bedeli İşlemleri

GS1 Türkiye'ye üye olan firmalar, üyeliklerinin devam etmesi için, üyeliklerinin başladığı yıl hariç, her yıl GS1 Türkiye'ye sistem kullanım bedellerini ödemekle yükümlüdürler. Her yıl, o yıla ait sistem kullanım bedelleri GS1 Türkiye Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve GS1 Türkiye tarafından ilan edilir. Sistem kullanım bedelleri her yıl faturalandırılarak üye firmaya tebliğ edilmekte, ayrıca internet sayfamızda duyurulmakta ve çağrı merkezimizden de konu ile ilgili bilgi alınabilinmektedir. GS1 Sistemi üyeliğinin devam edebilmesi için üye firma tarafından sistem kullanım bedeli ödemelerinin düzenli takip edilmesi ve fatura bilgisi değişikliklerinin tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

2020 için faturası kesilerek tarafınıza gönderilmiş olan 2020 yılı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

7 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım Bedeli

KDV dahil 1.694,-TL

8 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım Bedeli

KDV dahil 1.452,-TL

9 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım Bedeli

KDV dahil 1.210,-TL

10 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım Bedeli

KDV dahil 968,-TL

11 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım Bedeli

KDV dahil 726,-TL

12 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım Bedeli

KDV dahil 605,-TL

 

Sistemde kayıtlı sistem kullanım bedeli borçlarınızı öğrenmek için lütfen tıklayınız.

Sistem Kullanım Bedeli Ödeme

Sistem Kullanım bedelinin yatırıldığını belgeleyen dekont üzerine Firma Önek Numarası, firmanın açık adı ve yatırılan miktarın üyelik sistem kullanım bedeli olduğunu belirten bir açıklama yazılmalıdır. 

 

2016 ve öncesi yıllara ait borçların: GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi'ne ait İŞ BANKASI Akay Şubesi TR67 0006 4000 0014 2011 1922 91 IBAN hesabına yatırılması gerekmektedir. 

 

Firmalar sistem kullanım bedeli borçlarının ödenip ödenmediğini öğrenmek için aşağıdaki kullanım bedeli ödeme kontrolü bölümünü kullanabilir veya info@gs1tr.org adresine e-posta yolu ile başvurulabilirler. Ödemeyi belgeleyen banka dekontunun açıklama kısmına Firma Önek Numarası, firmanın açık adı ve ödemenin ..... yılı kullanım bedeli olduğu belirtilmelidir.

 

Ödeme Kontrolü

GS1 Türkiye'ye üye olan firmalar, üyeliklerinin devam etmesi için, üyeliklerinin başladığı yıl hariç, her yıl GS1 Türkiye'ye sistem kullanım bedellerini ödemekle yükümlüdürler. Kullanım bedeli borç ödemeleri, dekont üzerinde gerekli açıklama yazılmış ise 5 iş günü içerisinde sisteme işlenir. Bazı durumlarda, kullanım bedelinin yatırıldığını belgeleyen dekont üzerine Firma Önek Numarası, firmanın açık adı ve yatırılan miktarın sistem kullanım bedeli olduğunu belirten bir açıklama yazılmaması gibi nedenlerle ödemeler sisteme doğru olarak yansıtılamamaktadır.

Sistemde kayıtlı kullanım bedeli borçlarınızı öğrenmek için lütfen tıklayınız.