Ek Numara Alma İşlemleri

GS1 Türkiye'ye üye olan ve kullandıkları numara kotasyonunu dolduran firmalar, aşağıdaki belgeler ile GS1 Türkiye'ye yeni (ek) numara başvurusunda bulunabilirler:


Tüm üyeler;
Ek olarak talep edilen önek hangi basamak olursa olsun:

  • Bu taleplerini belirten bir dilekçe (Dilekçede kaç basamaklı önek talep ettiği belirtilmeli)
  • Ek numara başvurusu yaptığı yıldan bir önceki yıla ait gelir tablosu (mali müşavir veya muhasebeci onaylı olmalı)
  • Gelir tablosundaki ciroya ve talep edilen ek numaranın basamak sayısına (kaç çeşit ürünü tanımladığına) uygun olarak "Ek numara bedeli"nin ödendiğini gösterir banka dekontu
  • Noter tasdikli üyelik taahhütnamesi (04.01.2022 tarihinde yenilenen taahhütname gönderilmemiş ise) 

Daha önce 11 veya 12 basamaklı önek tahsis edilmiş üyeler;

  1. Yeniden 11 veya 12 basamaklı ek firma öneki talep etmeleri halinde, sisteme giriş ücretinin tamamının ödendiğini gösterir banka dekontu ile bir önceki yıla ait gelir tablosu
  2. 7, 8, 9 veya 10 basamaklı ek firma öneki talep etmeleri halinde; bir önceki yıla ait gelir tablosu, sisteme giriş ücretinin tamamının ödendiğini gösterir banka dekontu, noter tasdikli üyelik taahhütnamesi

Daha önce 7, 8, 9 veya 10 basamaklı önek tahsis edilmiş üyeler;

  1. Yeniden 7, 8, 9 veya 10 basamaklı ek firma öneki talep etmeleri halinde; bir önceki yıla ait gelir tablosu, sisteme giriş ücretinin yarısı kadar ücretin ödendiğini gösterir banka dekontu,
  2. 11 veya 12 basamaklı ek firma öneki talep etmeleri halinde sisteme giriş ücretinin yarısı kadar ücretin ödendiğini gösterir banka dekontu,

Ücretin Ödenebileceği Banka Hesabı

Alıcı Adı: GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi

Banka Adı

Şube Adı

Hesap No (IBAN No)

Türkiye İş Bankası

Akay

TR30 0006 4000 0014 2011 1831 60

Yukarıda belirtilen belgeler aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. km) C Kule 13. Kat 06530 ANKARA