Önek Değişikliği İşlemleri

GS1 Türkiye'ye üye olan firmalar, başvuru esnasında GS1 firma öneki basamak sayısı seçiminde hata yapmışsa bu seçimini değiştirmek için, önekin tahsis tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak talepte bulunabilir.  

Bu durumda, firmaya ilk tahsis edilen önek iptal edilir, sisteme giriş ücret farkı varsa firmadan tahsil edilerek veya firmaya iade edilerek yeni önek tahsis edilir. İlk tahsis edilen önekin iptali için, Firmanın iptal taahhütnamesi göndermesi gerekmektedir.