Activate

Ticaret Siciline kayıtlı gerçek/tüzel kişi veya Esnaf Siciline kayıtlı şahıs GS1 sistemine başvurduğunda; sisteme giriş şartlarını yerine getiren başvuru sahibine FİRMA ÖNEK NUMARASI (GLOBAL COMPANY PREFIX) tahsis edilir.

Tahsis edilen Firma Önek Numarası, tüm dünyada sadece üyeyi işaret eden tekil tanımlayıcı bir numaradır. Söz konusu Önek Numarası, sadece GS1 sistemine üye olan gerçek/tüzel kişi/şahsı gösterir.

Önek Numarasından GTIN (GLOBAL TRADE ITEM NUMBER) (BARKOD NUMARASI) üretilir.  Üretilen barkod numarası, her bir ürün çeşidi için tekil tanımlama sağlar. Böylece ürün üzerindeki barkod numarası dünyanın neresinde okutulursa okutulsun; o ürün çeşidini ve önek sahibi üye firma/şahsı gösterir.

Activate; söz konusu barkod numarasının aktivasyonunun gerçekleştirildiği platformdur.

Aktivasyon iki yöntemde gerçekleşmektedir:

  1. Üyenin ürünlerine ilişkin ürün GTIN (barkod numarası) ve temel nitelik bilgilerini girerek ürün barkod numarasını kaydetmesi
  2. Üyenin ürüne ilişkin temel nitelik bilgilerinin girmesi ve bu bilgilere istinaden sistem tarafından otomatik GTIN (barkod numarası) oluşturulması

Her iki yöntemle aktive edilen GTIN (barkod numarası) ve bu numarayı taşıyan ürüne ilişkin temel nitelik bilgileri Merkez Ofis Kayıt Platformuna (GS1 RP) aktarılmaktadır.

Bu platform, ürünlerin 114 ülkede sorgulanabilir olmasını sağladığından, GS1 tarafından üyelerine sunulan ücretsiz bir pazarlama aracıdır.

GS1 Türkiye, GTIN (barkod numarası) üretimini 08 Haziran 2020 itibariyle devreye almış olup; bu tarihten önce üyeye tahsis edilmiş GCP (Küresel Firma Önek Numarası) üzerinden oluşturulan barkod numaraları, ürün temel nitelik bilgileri ile birlikte sisteme kaydedilebilmekte; söz konusu tarihten sonra tahsis edilen GCPler için kaydetme ve sistem tarafından otomatik üretme özelliği sunulmaktadır.

GTIN üretimi hizmetinin devreye alınma tarihi olan 08 Haziran 2020 tarihinden sonra tahsis edilen GCPler için firmanın kendi oluşturduğu ürün barkod numarasını ürün nitelik bilgileri ile birlikte kaydetmesi ya da girdiği temel nitelik bilgilerine istinaden ürün barkod numarasının GS1 Türkiye tarafından oluşturulması ve atanması seçenekleri üye firmalara sunulmaktadır.

GS1 Türkiye tarafından atanan barkod numaralarının tekilliği veri tabanında kayıtlı olan barkod numaralarının kontrolüne dayanmakta olduğundan; bir numaranın tek bir ürün çeşidi üzerinde olması sorumluluğu tamamen firmaya aittir.

Aktivasyon hizmeti, üyelere sunulan temel nitelikte bir hizmet olup ücretsizdir.

Tüm sorularınız için feedback@gs1tr.org eposta adresinden bize ulaşabilirsiniz.