Sık Sorulan Sorular


GTIN (Global Ticari Ürün Numarası), eski ismiyle EAN (Avrupa Eşya Numarası), bir ürünü küresel düzeyde benzersiz kılan ve ürünler arası çakışmayı önleyen numaradır. Perakende satışı olan ürünlerin %99’unda yer alan barkodlar bu numaraları taşıdığından; genellikle “barkod numaraları” olarak bilinirler. GTIN numaraları minimum 8 maksimum 14 haneli olacak şekilde dizayn edilmiştir ve dünyanın pek çok ülkesinde genellikle 13 basamaklı, ABD ve Kanada’da ise 12 basamaklı olarak kullanılır. Küçük ebatlı ürünlerde ise 8 basamaklı barkod numaraları kullanılmaktadır. Koli barkodlarını tanımlamak için ise 14 haneli versiyonları mevcuttur. GTIN ile ilgili en önemli husus, benzersizliklerini garanti altına almak için hepsinin 115 ülkede yaygın GS1 kuruluşlarından lisanslı olmalarıdır.

GLN (Küresel Lokasyon Numarası) firmanızın  lokasyonunu tanımlamak için kullanılır. Ayrıca bir firmanın farklı şubelerini, depoları, bir depodaki farklı ofisleri ve hatta farklı üretim bantlarını, belirli rafları tanımlamak için de kullanılabilir. Türkiye’deki ilaçların takibatıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ecza depolarından GLN numarası istemektedir. GS1 Türkiye üyesi olduğunuzda, firmanıza önek numaranızla birlikte bir master GLN numarası da atanır ve sistemlerimizde adresinizle bu numaranız eşleşir. Bundan başka GLN numarası türetmek isterseniz firmanıza atanmış önek numaranızdan master  GLN’den farklı olarak da GLN numaraları oluşturabilirsiniz ancak sadece master GLN sistemlerimizde adres ile eşleşir ve kaydı tutulup gösterilir.

UPC Numarası, Amerika ve Kanada firmaları tarafından kullanılmakta olan 12-basamaklı GTIN barkod numarası çeşididir. 

GS1 Sisteminin gelişerek küresel bir hal alması ve tüm dünyada tek sistem olarak kullanılabilmesi amacıyla, GS1 US (A.B.D.) ve GS1 Canada (Kanada) 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren tüm A.B.D. ve Kanada perakende firmalarının GTIN-8 (EAN-8) ve GTIN-13 (EAN-13) barkodlarını okuyabileceklerini açıklamışlardır. Gündoğumu 2005" (Sunrise 2005) olarak adlandırılan bu girişim 1997 yılında açıklanmıştır. 

Ancak bazı A.B.D. ve Kanada firmaları hala iş ortaklarının UPC barkodu kullanmalarını talep etmektedirler. Bu gibi özel durumlarda, GS1 Sistemine üye olan firmalarımız, GS1 Sistemi barkod numaralarından farklı olarak verilen UPC numarası tahsisini GS1 Türkiye aracılığı ile GS1 A.B.D.'den almaktaydı.  Ancak; GS1 A.B.D tarafından yapılan sistem değişikliği nedeniyle UPC (Universal Product Number) olarak adlandırılan numaraların artık direkt GS1 A.B.D.'ye başvuru yapılarak alınması gerekmektedir. GS1 Türkiye üzerinden yapılan UPC başvuruları 30 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kabul edilmemektedir. Başvuru işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek ve UPC numarası almak için https://www.gs1us.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 

GCP (Küresel Firma Önek Numarası) firmanıza özel olarak verilen tekil önek numarasıdır. Ürünlerin üzerine basılacak olan GTIN (ürün barkod numaraları) bu firma önek numarasından türetilir. Firma önek numaraları ihtiyacınıza bağlı olarak 7-8-9-10-11-12 basamaklı olabilir. 12 basamaklı bir numara ile bir çeşit ürün, 7 basamaklı bir numara ile 100.000 çeşit ürün tanımlayabilirsiniz.

GS1 sistemine göre ürünün marka sahibi (nerede veya kim tarafından üretildiğine bağlı olmaksızın) ürüne barkod numarası verilmesinden sorumludur. Ancak aşağıda belirtilen durumlarda olduğu gibi ürünün marka sahibi, ürünün aynı zamanda üreticisi, dağıtıcısı, ithalatçısı veya perakendecisi olabilir. 

  • Üretici, ürettiği ürünü kendisine ait olan marka adı altında satıyorsa
  • İthalatçı / toptancı, herhangi bir ülkede ürettirdiği ürünü kendisine ait marka adı altında satıyorsa veya ithalatçı / toptancı pazara sokarken üründe değişiklik yapmışsa (örneğin, ürün ambalajında yapılan değişiklikler)
  • Perakendeci, herhangi bir ülkede ürettirdiği ürünü kendisine ait marka adı altında satıyorsa 

Hayır. GS1 Türkiye'ye başvuru firma bazında yapılır. Üyeliğe kabul edilen firma, tahsis edilen GS1 Firma Öneki ile ürün çeşitleri için barkod numaraları oluşturur. Kendisine kullanım hakkı verilen numara ile ürün barkod numarası oluşturmak zorunda değildir, tahsis edilen firma önek numarası ile lokasyon, demirbaş, konşimento gibi farklı ticari varlıkları da tekil olarak tanımlayabilir. 

GS1 Türkiye’ye başvuru sonucunda, firmaya/esnafa talebine göre 7, 8, 9, 10, 11 veya 12 basamaklı GS1 Firma Öneki tahsis edilir. Firma önek numarasına sahip firma kendsine tahsis edilen firma numarasını ürün barkod numarası oluşturmak için kullanmak istiyorsa; üyenin her bir çeşit ürünü için ürün barkod numarası (GTIN) oluşturması gerekir. GTIN oluşturmayla ilgili olarak çağrı merkezimizi arayabilir ya da https://gs1tr.org/icerik_goster.php?Id=5 sayfamıza bakabilirsiniz. 

GS1 Türkiye üyesi olan her firma/esnaf,  sistemde kayıtlı e-posta adresini kullanarak; unvan ve ticaret sicil değişiklikleri hariç diğer bilgi değişikliklerini online sistem üzerinden profil bölümünü takip ederek güncelleyebilir.  

Online sisteme giriş sadece sisteme kayıtlı güncel bir eposta hesabı üzerinden sağlanmaktadır. E-posta adresiniz kayıtlı değilse ya da eskiyse; sistemde daha önce kayıtlı olmayan bir e-posta adresi ile birlikte güncel bilgilerini (adres, vergi dairesi, vergi numarası, NACE kodu, MERSİS numarası, telefon numarası) eksiksiz olarak belirttikleri, firma yetkilisince imzalanmış kaşeli dilekçe ve imza sirküleri fotokopisiyle birlikte adresimize göndermeleri gerekmektedir. Bu bildirimden sonra eposta hesabınız sisteme bizim tarafımızdan tanıtılacaktır, tanıtım işleminden sonra online sisteme erişim sağlayabilirsiniz.

Unvan değişikliği yapacak firmaların; güncel GS1 Türkiye üyelik taahhütnamesini notere onaylatıp, eksiksiz bilgileri (adres, vergi dairesi, vergi numarası, NACE kodu, MERSİS numarası, telefon numarası) içeren bilgi güncelleme dilekçesi, imza sirküleri ve unvan değişikliğine ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi ile adresimize göndermeleri gerekmektedir.

GS1 Türkiye üyelerine tahsis edilen firma önek numaraları, dünyanın her yerinde tahsis edilen üyeyi gösterdiğinden; başka bir gerçek veya tüzel kişiye kullandırılmaması önemlidir.

Ancak GS1 Türkiye tarafından onay verilmesi halinde devir için gerekli işlemleri yaparak üyeliğinizi, üyeliğiniz altındaki farklı firma önek numaralarını devredebilirsiniz.

Devir için gerekli işlemlerle ilgili olarak https://gs1tr.org/menu_goster.php?Id=26&MenuId=19 sayfamıza bakabilirsiniz. 

Sistemdeki aktif e-postanız ile online sisteme giriş yapıp; “GCP” – “Yeni GCP” kısmından ek numara almak için direk başvuru yapılabilirsiniz.  

Online sisteme erişimiz yoksa fiziksel başvuru yapmak için https://gs1tr.org/menu_goster.php?Id=27&MenuId=19 sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Piyasadan çekilen ticari bir ürünün numarası başka bir ticari ürüne yeniden tahsis edilmez.  Bu durumun sadece  iki istisnası vardır; 

  • Eğer ürün hiç üretilmediyse;
    • Piyasaya hiç sürülmemiş bir ürüne numara tahsis edilmişse; üretimi durdurulmuş olarak işaretlenmeden herhangi bir katalogdan silinmelidir. Bu durumda numara, piyasadan çekilen ürünün satıcının kataloğundan silinmesinden itibaren 12 ay sonra tekrar kullanılabilir. 
  • Piyasadan çekilmiş ve yeniden tanıtılan ticari ürünler, GTIN Yönetim Standardı tarafından belirtilen şekilde, yeni bir GTIN gerektiren herhangi bir değişiklik yapılmadan tekrar üretilirse, orijinal GTIN'i kullanabilir.

GS1 Türkiye tarafından kullanımınız için size tahsis edilen firma önek numarasına ilişkin olarak; üye olduğunuz yılı takip eden seneler için her yıl Eylül ayında sistem kullanım bedeli tahakkuk eder. Yıllık kullanım bedelinin tutarı her yıl GS1 Türkiye Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, ilgili yılın Eylül ayında faturalandırılıp üyeye sistemde kayıtlı adreslerine posta yoluyla gönderilir.  

İlgili borç tutarı, online sistemden takip edilebileceği gibi, çağrı merkezimizden konu ile ilgili bilgi alınabilmektedir.  

Ödeme yaparken, açıklama kısmına unvan, barkod numarası ve fatura numarasını belirtmeniz, yaptığınız ödemenin sistemde eşleşmesi için büyük önem taşımaktadır, aksi halde ödeme yaptığınız halde borçlu gözükebilirsiniz.  

Yıllık kullanım bedeli duyurularının sağlıklı bir şekilde tarafınıza yapılabilmesi için, lütfen güncel adres ve iletişim bilgilerinizi bildiririniz.

Size tahsis edilmiş olan numarayı/numaraları artık kullanımıyorsanız ve kullanmayacaksanız; üyeliğinizi iptal ettirmek için başvuru yapabilirsiniz. İptal işlemi için öncelikli olarak, üyelik borcunun bulunup bulunmadığının teyit edilmesi, eğer geçmiş dönemlere ilişkin borç varsa ödenmesi gerekmektedir. 

Borcunuz yoksa https://gs1tr.org/menu_goster.php?Id=25&MenuId=19 adresindeki iptal belgelerinin gerekli prosedüre uygun biçimde hazırlanması ve hazırlanan iptal evraklarının asıllarının adresimize gönderilmesi gerekmektedir.

Üyelikle ilgili sıfırdan yeni başvuru yapılmalı, ancak online başvuru aşamasında “istenen basamak” bölümünde aktiflestirilmesi istenen numara mı? Basamak mı seçiliyor? Numarayı giriyor mu?

Basamak seçilmeli ve  https://gs1tr.org/menu_goster.php?Id=20&MenuId=19 adresindeki başvuru prosedürü takip edilerek online başvuru yapılmalıdır. Ayrıca üyelikle ilgili gerekli evraklara (sisteme giriş ücreti de dahil) ek olarak, firma yetkilisince imzalanmış ve kaşeli şekilde iptal olan numaranızı/numaralarınızı aktifleştirmek istediğinizi belirten dilekçe online başvuru aşamasında yüklenmeli ve sistemin yönlendirmesiyle birlikte tarafımıza fiziki olarak da gönderilmesi gerekmektedir.

http://gepir.org.tr adresinden firma bilgisi sorgulanabilir. Programda üye ülke GEPIR'e üye değilse e-mail yolu ile irtibat kurulur. Bunun için info@gs1tr.org'ye e-posta atılması gerekmektedir.

Evet. ABD ve Kanada'da numaralanan ürünler, UPC barkod alfabesi ile simgelenmektedir. Eğer barkodu okuyacak optik okuyucu UPC barkodunu okumaya ayarlanmış ise ABD'den ithal edilen ürünün barkodu Türkiye'de okutulabilir. Barkod okuyucunun UPC barkodunu okutmak üzere ayarlanmasını sağlamak için barkod okuyucunun satıcı firmasından destek alınmalıdır.