GTIN/Barkod Sayısı HesaplamaLFH3

Gerekli toplam GTIN sayısı:


Gerekli Firma Önek Numarası (GCP) Basamak Sayısı: