Taşıma Birimlerini Tanımlama Standartları (SSCC)

Taşıma birimlerinin tanımlanması ve numaralandırılması, lojistik işlemlere (taşıma, sevkiyat, dağıtım, depolama işlemlerinin tümü) büyük kolaylıklar getirmekte, lojistik işlemlerindeki otomasyon uygulamalarına hız ve doğruluk kazandırarak verimliliği artırmaktadır. Örneğin, taşıma birimleri için kullanılan SSCC numaraları, taşıma biriminin üzerinde barkodlara basılmış olarak yer aldığı gibi, birbirleriyle elektronik ticaret yapan taraflar arasındaki Elektronik Veri Değişimi (EDI) ortamındaki kayıtlarda da yer almakta, böylece aynı SSCC lojistik işlemleri ile elektronik ortamdaki işlemler arasında bir bağ oluşturmaktadır.

SSCC numarası, taşıma biriminin bilgisayar ortamındaki tanımı ve özelliklerine ilişkin bilgilere erişmek üzere bir erişim anahtarı olarak kullanılır. Bu bilgi öğelerinin bir kısmı, taşıma biriminin üzerinde gözle görülür biçimde de yazıldığı gibi EDI kayıtlarında da standart veri alanları olarak yer alırlar (Ör: Ağırlık, gideceği adres, son kullanma tarihi, içerdiği paket sayısı vb.).

Uygulama Tanımlayıcısı (00) olan SSCC, her bir taşıma birimi için farklı bir seri numarası içerir. Birden çok taşıma birimi aynı çeşit ürün içerse de her bir taşıma birimine farklı bir SSCC numarası, dolayısıyla seri numarası verilir. 

GS1 Sisteminde taşıma birimleri SSCC (Serial Shipping Container Code) numarası kullanılarak tanımlanır ve numaralandırılırlar. SSCC, taşıma birimi üzerinde GS1 - 128 (AI 00) barkod alfabesi ile simgelenir.

18 basamaklı SSCC’nin yapısı şöyledir:

Uzatma Basamağı (Extension Digit): SSCC’yi oluşturan firmanın iç gereksinimlerine göre verilir. Genellikle taşıma biriminin tipini (konteyner, palet, varil, kasa vb) tanımlamak için kullanılır. 1’den 9’a kadar herhangi bir basamak olabilir.

GS1 Firma Numarası: Taşıma birimini üreten firmaya GS1 tarafından verilen firma numarasıdır.

Taşıma Biriminin Seri Numarası: Taşıma birimini üreten firmanın taşıma birimine verdiği ve taşıma birimini tüm diğerlerinden ayıran seri numarasıdır.

GS1 -128 Barkod Alfabesi

GS1-128 Barkod Alfabesi, GS1 Kimlik Anahtarlarını ve diğer verileri temsil etmek için kullanılır. Genellikle tedarik zincirindeki kolilerde, paletlerde ve diğer lojistik birimlerde bulunur. Bu barkodlar, tedarik zinciri verimliliğini artırmak için ticari ürünleriniz hakkında ek bilgiler içerebilir. GS1-128 ile SSCC (Taşıma Birimi Numarası), Ürünün Ağırlığı, Son Kullanma Tarihi, Parti Numarası gibi 100’den fazla veri ticari ortaklara iletilebilir.

GS1-128 ayrıca lojistik birimlerin tanımlanması için kullanılan SSCC'yi de kodlar.

Bu barkod, satış noktasında taranamaz.

  GS1-128 Alfabesi taşıma birimlerinin ve kolilerin barkodlanmasında kullanılır, perakende satılacak ürünlerin barkodlanmasında kullanılamaz.

GS1-128, SSCC, AI ve İzlenebilirlik Uygulamaları hakkında detaylı bilgi için Yayınlar” bölümünden “Barkod Uygulama Kılavuzu” veya “Tarım Sektöründe İzlenebilirlik Kılavuzu” nu inceleyebilirsiniz.