Barkod Basımı

Barkod, kalın ve ince çubuklarla, bu çubuklar arasındaki boşluklardan oluşan dizidir. Çubukların ve boşlukların yan yana dizilmesi ile 0-9 arası rakamlar, alfabedeki harfler ve nokta, virgül gibi işaretler simgelenebilir. Bir rakam, harf ya da özel işaretin çubuklarla simgelenebilmesi için bu çubukların nasıl dizilmesi gerektiği barkod alfabesi  ile tanımlanır. Çubukların yan yana dizilmesinin kurallarını belirleyen birçok barkod alfabesi vardır; bu alfabelerin bir kısmı yalnızca rakamları simgelerken, bir kısmı hem rakamları, hem harfleri hem de özel işaretleri simgeler. 

Barkodun basılması ve ürün paketinin üzerinde yer alması için uygulanabilecek değişik yöntemler vardır. Uygulanacak yöntem belirlenirken, ürün barkodunun ürüne nerede iliştirileceği, barkod etiketinin üzerinde yer alması istenen bilgiler, basılması istenen barkodun sayısı gibi çeşitli etkenler göz önüne alınmalıdır. 

GTIN-13 tanımlama numaraları barkodlar üzerine GTIN-13 barkod alfabesi kullanılarak basılır. Aşağıda GTIN-13 barkod alfabesi ile üretilmiş bir barkodun ticari ürün üzerine uygulanması örneklenmiştir.

 

 {Örnek olarak verilen GTIN-13 alfabesi ile basılmış barkod} 

Eğer ürün barkodlarının üzerindeki numaralar farklıysa (örneğin; değişken ağırlıklı ürünler, SSCC numarası taşıyan ürünler, son kullanma tarihi, üretim tarihi gibi ek bilgi içeren ürünler -  bu numaraların üretimi ile ilgili bilgiler için “Barkod Uygulama Kılavuzunu inceleyiniz), bu durumda en uygun yöntem ürünün oluştuğu anda barkod etiketini basmak ve ürüne yapıştırmaktır. Bu amaçla bilgi sistemine bağlı barkod yazıcıları kullanabilirsiniz.

 GS1 Türkiye, GS1 Üyesi Firmalara GS1 barkodları için kalite kontrol hizmeti vermektedir. Barkodlarınızın okunma kalitesini öğrenmek için barkodlarınızı GS1 Türkiye’ye ambalaj üzerindeki haliyle gönderiniz.