İzlenebilirlik

Ekonomik gelişmeler, ticaretteki trendler ve kaynak tüketimindeki sorunlar, günümüz dünyasında insan sağlığını ön plana çıkarmıştır. Buna paralel olarak, insan sağlığını yakından ilgilendiren gıda ve sağlık sektörlerinde ürün güvenliği ve izlenebilirliğinin sağlanmasının önemi artmıştır. GS1 sisteminde izlenebilirlik; bir ürünün tekil olarak tanımlanarak, paketlenmesi, depolanması, nakliyesi ve nihai satış noktasına ulaşması aşamalarında ürün ile ilgili tüm bilgilerin kolay ulaşılabilecek şekilde kayıt altına alınması, böylece geriye dönük takibinin yapılabilmesi sürecidir.

 

Bu çerçevede izlenebilirlik; tedarik zinciri üzerindeki tüm ürün ve hizmetlerin, otomatik veri toplama teknikleri kullanılarak, bulundukları yerlerin zamanında ve doğru biçimde tanımlanmasını sağlar. Ayrıca, herhangi bir gıda güvenliği sorununun çıkış yerinin belirlenmesine, yasal zorunluluklara uyulmasına ve satın alınan ürünlerin emniyet ve kalitesine ilişkin kriterlerin karşılanmasına yardımcı olur.

 

 

 

GS1 Organizasyonu tarafından hazırlanan ürün izlenebilirliği ve güvenliği ile ilgili kaynaklar aşağıda belirtilmiştir:

GS1 İzlenebilirlik & Geri Çağırma;

http://www.gs1.org/traceability

GS1 Görünürlük;

http://www.gs1.org/visibility

Sahtecilikle Mücadele;

http://www.gs1.org/about/adverts/anti_counterfeiting

GS1 Nesne Adı Hizmeti (ONS);

http://www.gs1.org/gsmp/kc/epcglobal/ons/ons_2_0_1-standard-20130131.pdf