Önek Değişikliği İşlemleri

GS1 Türkiye'ye üye olan firmalar, başvuru esnasında GS1 firma öneki basamak sayısı seçiminde hata yapmışsa bu seçimini değiştirmek için, önekin tahsis tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak talepte bulunabilir.  

10 gün içinde numara değişikliği yapmak için belirtilen belgelerin hazırlanarak iletişim adresimize gönderilmesi gerekmektedir.

• Değişiklik talebini belirten ıslak imzalı dilekçe ve imza sirküsü fotokopisi

• İlk tahsis edilen önekin iptali için iptal taahhütnamesi 

• Sisteme giriş ücret farkı varsa ödendiğini gösterir banka dekontu