GTIN/Barkod Sayısı HesaplamaEJ4P

Gerekli toplam GTIN sayısı:


Gerekli Firma Önek Numarası (GCP) Basamak Sayısı: