Üyelik Devir İşlemleri

GS1 Türkiye Sistem üyeleri, GS1 Sistemi üyeliğini ve dolayısıyla kendilerine tahsis edilen GS1 firma önek(ler)ini, GS1 Türkiye’nin izni halinde devredebilirler. Üyelik devrinde bulunmak isteyen firmalar, devir isteklerini belirten dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle GS1 Türkiye’ye başvururlar.

Bu belgeler:

Devralan firma GS1 sistemi üyesi ise

• Devreden firma ile devredilen firma arasında noter huzurunda düzenlenerek imzalanacak Devir Belgesi

• Devir alan firmanın, ek numara işlemleri esasına göre sisteme giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu

• Devir edilecek numaranın önceki yıl(lar)a ait sistem kullanım bedeli borcu varsa, kullanım bedeli borcunun ödendiğini gösterir banka dekontu.

Devralan firma GS1 sistemi üyesi değilse;

• Devreden firma ile devredilen firma arasında noter huzurunda düzenlenerek imzalanacak Devir Belgesi

• Devralan firma tarafından imzalanacak ve notere onaylatılacak Taahhütname 

• Devralan firmaya ait Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)

• Devreden ve devralan firmalara ait imza sirkülerleri

• Firmanın devir başvurusu yaptığı yıldan bir önceki yıla ait gelir tablosu (mali müşavir veya muhasebeci onaylı olmalıdır)

• Gelir tablosundaki ciroya ve devredilmesi istenen firma numarasının basamak sayısına (kaç çeşit ürünü tanımladığına) uygun olarak sisteme giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu

• Devir edilecek numaranın önceki yıl(lar)a ait sistem kullanım bedeli borcu varsa, kullanım bedeli borcunun ödendiğini gösterir banka dekontu.

Vefat Halinde Üyelik Devri

Gerçek kişi üyenin vefatı halinde mirasçıları, GS1 Sistemi üyeliğini ve dolayısıyla vefat eden üyeye tahsis edilen GS1 firma önek(ler)ini, GS1 Türkiye’nin izni ile devir alabilirler. Mirasçılar, devir isteklerini belirten dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle beraber GS1 Türkiye’ye başvururlar. Bu belgeler:

• Mirasçılık Belgesi,

• Mirasçılar tarafından imzalanacak devir belgesi,

• Devralacak üye tarafından imzalanacak ve notere onaylatılacak üyelik taahhütnamesi, 

• Devralacak üyeye ait oda sicil kayıt sureti (faaliyet belgesi)

• Birden fazla mirasçının olduğu hallerde, notere onaylatılacak diğer mirasçıların muvafakatnamesi,

GS1 Sistemi üyeliğinin mirasçılar dışında bir başka firmaya devri halinde yukarıdaki belgelere ilaveten,

• Devralan firma hali hazırda GS1 sistemi üyesi değilse bir önceki yıla ait gelir tablosu,

• Gelir tablosundaki ciroya ve devredilmesi istenen firma numarasının basamak sayısına uygun olarak sisteme giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu başvuru dilekçesine eklenir.

Belgelerin aşağıdaki iletişim adresine gönderilmesi gerekmektedir.

İletişim adresi:

GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi

Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. km)  C Kule Kat 13 ANKARA

Devir işleminin gerçekleştirilebilmesi için devir eden üye firmanın tüm sistem kullanım bedeli borçlarının ödenmesi gerekmektedir. Firmalar sistem kullanım bedeli borçlarının ödenip ödenmediğini öğrenmek için Çağrı Merkezimiz      (0 850 303 14 71) ile bağlantıya geçebilirler.