TarihçeTicaretin ulusal sınırları aşıp uluslararası boyutlara ulaşması, ürün taleplerinde dalgalanmaların artması, müşteri beklentilerinin yükselmesi, tedarik zinciri verimliliğinin artırılması için yeni çözümler üretilmesi ihtiyacını doğurmuştur.

Ticaretteki bu değişimler doğrultusunda 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde endüstri liderleri, ürün tanımlama için günümüzde halen kullanılmakta olan ve GS1 Barkodu olarak tanınan tek bir standart üzerinde anlaşmışlardır. 1974 yılında ilk barkod, bir sakız pakedi üzerinde uygulanmıştır. Bu gelişmeler ışığında, Avrupa'daki ürünlerin tanımlanması için de standart oluşturma çalışmaları başlamış ve bu çalışmaların sonucunda 1977 yılında Brüksel merkezli "European Article Numbering (EAN)" (Avrupa Mal Numaralandırma Örgütü) kurulmuştur.

EAN'ın temel görevi, etkin tedarik zinciri yönetimini sağlamak amacıyla ürün, hizmet, taşıma birimi ve demirbaşları tanımlayabilecek, her sektöre uygun uluslararası standartlar geliştirmektir. EAN'a üye yerel numaralandırma organizasyonları, uluslararası standartları kendi bölgelerinde uygulama ve geliştirmekle yükümlüdür.

Zamanla üye profili Avrupa'yı aşıp tüm dünyaya yayılan EAN, 1992 yılında EAN International adını almıştır.

2000'li yıllara gelindiğinde ise Uluslararası EAN Organizasyonu'nun temel amacı tanımlama standardı oluşturmanın ötesine geçmiş ve daha büyük hedefler ortaya konmuştur.

Üreticilerle müşteriler arasındaki iletişimi daha hızlı ve verimli bir hale getirme, ürünlerin tedarik zincirinde takibini sağlama amaçlı GDSN (Global Data Synchronization Network, RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama), İzlenebilirlik gibi standartlar geliştirilmiştir. EAN International'ın sadece tanımlama standardı oluşturan bir organizasyon görünümünden çıkmış olması sonucunda EAN International adı 2005 yılı başında GS1 olarak değişmiştir.

GS1 Türkiye, 1988 yılında "Milli Mal Numaralandırma Merkezi" adıyla, Türkiye'de üretilen ve satışa sunulan ticari ürünlerin, ulusal ve uluslararası ticarette, herhangi bir sorun ile karşılaşılmadan tanınmasını ve izlenebilmesini sağlamak üzere özel sektörün Türkiye'deki en üst düzeydeki yasal temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulmuş ve EAN'a üye olmuştur.

EAN isminin GS1 olarak değişmesiyle beraber Mart 2005 tarihinde "Milli Mal Numaralama Merkezi" adı "GS1 Türkiye" olarak değişmiş; 22 Eylül 2016 tarih ve 29835 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilan ile kurulması kesinleşen “Türkiye Global Standartlar Tedarik Zinciri ve Lojistik Eğitim Vakfı” (kısa adı ile GS1 Türkiye Vakfı) olarak yapılandırılmıştır.

GS1 Türkiye, Türkiye'deki üretici, dağıtıcı ve satıcı firmaların GS1 Sistemine üye olmalarını ve böylece tüm dünyada tanınmalarını sağlamakta, bu firmaların uygulamalarını kolaylaştırmak ve firmalara destek sağlamak amacıyla Türkiye'ye özel düzenlemeler yapmaktadır.

Barcode

Ürünlerinizi ister çevrimiçi ister mağazada satıyor olun, her şey bir GS1 numarası ve barkodla başlar