Elektrikli Araç Bataryaları

Elektrikli araçlar sürdürülebilir taşımacılığın en önemli unsurlarından biridir. Bu elektrikli araç bataryalarının, maden ocaklarından geri dönüşüm tesislerine kadar olan yaşam döngüleri doğru bir şekilde işlenmezse çevreye olanolumsuz etkileri çok fazla olacaktır.

Avrupa Birliği, bataryaların çevreye olan etkilerini kontrol etmek ve bu etkileri en aza indirmek amacıyla; elektrikli araç bataryalarına ve endüstriyel bataryalara dijital ürün pasaportu (DPP) zorunluluğu getiren bir yasa hazırlıyor.

GS1 Türkiye’nin de önemli bir rol aldığı “GS1 Avrupa Batarya Pasaportu Ekibi”, dijital ürün pasaportunun GS1 standartları ile uyumlu bir şekilde geliştirilmesi için sektör temsilcileri ile beraber çalışıyor.

Proje ekibi şu ana kadar tanımlama, etiketleme, veri modellemesi ve verinin; açık, birlikte çalışabilir ve standartlaştırılmış bir şekilde paylaşılabilmesi konularına yoğunlaşmıştır.

Avrupa Birliği sürdürülebilir batarya yasasının gereksinimlerini karşılayabilmek için Global Battery Alliance ile iş birliği içinde bir kılavuz belge hazırlığına devam etmektedir.

Daha fazla bilgi almak ve proje çıktılarına ulaşmak için https://gs1.eu/activities/batteries/ sayfasını ziyaret edin.