Activate

Ticaret Siciline kayıtlı gerçek/tüzel kişi veya Esnaf Siciline kayıtlı şahıs GS1 sistemine başvurduğunda, sisteme giriş şartlarını yerine getiren başvuru sahibine FİRMA ÖNEK NUMARASI (GCP - GLOBAL COMPANY PREFIX) tahsis edilir.

Tahsis edilen Firma Önek Numarası, tüm dünyada sadece üyeyi işaret eden tekil tanımlayıcı bir numaradır. Söz konusu Önek Numarası, sadece GS1 sistemine üye olan gerçek/tüzel kişiyi gösterir.

Üye eğer ürünlerini tekil olarak tanımlamak istiyorsa; kendisine tahsis edilen Önek Numarasını kullanarak GTIN (GLOBAL TRADE ITEM NUMBER) (ÜRÜN BARKOD NUMARASI) üretilir.  Üretilen barkod numarası, her bir ürün çeşidi için tekil tanımlama sağlar. Böylece ürün üzerindeki barkod numarası dünyanın neresinde okutulursa okutulsun, o ürün çeşidini ve önek sahibi üye firmayı/şahsı gösterir.

Activate, söz konusu barkod numarasının aktivasyonunun gerçekleştirildiği platformdur.

Aktivasyon iki yöntemde gerçekleşmektedir:

  1. Üyenin ürünlerine ilişkin GTIN (ürün barkod numarası) ve temel nitelik bilgilerini girerek; daha önce kullandığı ürüne ilişkin kendisinin ürettiği ürün barkod numarasını kaydetmesi
  2. Üyenin, ürün barkod numarasını kullanmayı planladığı ürüne ilişkin temel nitelik bilgilerini girerek; sisteme girilen bu bilgilere istinaden sistem tarafından otomatik GTIN (ürün barkod numarası) oluşturulması

Her iki yöntemle aktive edilen GTIN (ürün barkod numarası) ve bu numarayı taşıyan ürüne ilişkin temel nitelik bilgileri Merkez Ofis Kayıt Platformuna (GS1 GRP) aktarılmaktadır.

Bu platform, ürünlerin 117 ülkede sorgulanabilir olmasını sağladığından, GS1 tarafından üyelerine sunulan ücretsiz bir pazarlama aracıdır.

GS1 Türkiye, otomatik GTIN (ürün barkod numarası) oluşturma hizmetini 08 Haziran 2020 itibariyle devreye almıştır. Bu tarihten önce üyeye tahsis edilmiş GCP (Küresel Firma Önek Numarası) üzerinden üye tarafından oluşturulmuş olan barkod numaraları, ürün temel nitelik bilgileri ile birlikte sisteme kaydedilebilmekte; söz konusu tarihten sonra tahsis edilen GCPler için sistem tarafından otomatik üretme ve kaydetme özelliği sunulmaktadır.

Otomatik GTIN oluşturma hizmetinin devreye alınma tarihi olan 08 Haziran 2020 tarihinden sonra tahsis edilen GCPler için firmanın kendi oluşturduğu ürün barkod numarasını ürün nitelik bilgileri ile birlikte kaydetmesi ya da girdiği temel nitelik bilgilerine istinaden ürün barkod numarasının GS1 Türkiye tarafından oluşturulması ve atanması seçenekleri üye firmalara sunulmaktadır.

GS1 Türkiye tarafından atanan barkod numaralarının tekilliği veri tabanında kayıtlı olan barkod numaralarının kontrolüne dayanmakta olduğundan, bir numaranın tek bir ürün çeşidi üzerinde olması sorumluluğu tamamen firmaya aittir.

Aktivasyon hizmeti, üyelere sunulan temel nitelikte bir hizmet olup ücretsizdir. 

Ürün bilgi girişleri ve veri doğrulama hizmetlerimiz hem üye girişinden hem de üyelerimize sunduğumuz digital servisler üzerinden yapılabilmektedir.

Tüm sorularınız için info@gs1tr.org eposta adresinden bize ulaşabilirsiniz.