Diğer GS1 Tanımlama Standartları

GS1 Tanımlama Standartları, firmalara tedarik zinciri üzerindeki diğer eleman hakkında bilgi sağlar ve bu bilgileri ticari ortaklarıyla paylaşmaları için verimli yollar sunar.

Küresel Gönderi Numarası (GINC)

Küresel Nakliye Tanımlama Numarası (GSIN)

Hareketli Demirbaşların Tanımlanması (GRAI)

Sabit Demirbaşların Tanımlanması (GIAI)

Küresel Model Numaraları (GMN)

Küresel Döküman Tanımlayıcı (GDTI)

Küresel Kupon Numarası (GCN)

Küresel Hizmet İlişkisi Numaraları (GSRN)

Bileşen/Parça Tanımlayıcıları (CPID)