Verified by GS1

Küresel bir kayıttaki her bir ürün için Küresel Ticari Ürün Numarasının® (GTIN) doğrulanması, marka sahipleri, veri alıcıları ve nihai olarak tüketiciler için daha iyi ürün bilgilerine olan güveni güçlendirir. Verified by GS1, marka sahiplerinin ve veri alıcılarının, bir ürünün kimliğini doğrulamasını sağlayan, veri kalitesi sorunlarına yönelik küresel bir çözümdür. Verified by GS1 ile şu soruyu yanıtlayabilirsiniz: "Satın almayı planladığım ürün bu mu?"


Marka sahipleri için
verimlilik

Basitleştirilmiş veri paylaşım süreci ve daha hızlı pazara sürüm süresi

Veri kalitesi görünürlüğünü artırarak ve pazar içgörüleri kazanarak daha yüksek marka bütünlüğü


Perakendeciler için
verimlilik

Verileri toplamak ve doğrulamak için daha az zaman ve maliyet ve daha düşük GTIN kötüye kullanım riskleri

Daha hızlı listeleme ve genel olarak optimize edilmiş iş süreçleri


Tüketiciler için
güven

Daha güvenilir ürün bilgileri ve daha zengin deneyimler

Artan memnuniyet ve daha az geri dönüş

GS1 Sistemi üyelerinin; Activate platformuna girdikleri ürün bilgilerinin, ürüne ait GTIN ile birlikte perakendeci ve e-pazaryerleri ile paylaşılmasını sağlayan küresel bir iş çözümüdür.

Verified by GS1, firmaların ürünlerine ait GS1 kurallarına ve yönergelerine (GTIN Yönetim Standardında belirtildiği gibi) göre tahsis edilmiş GTIN’in diğer ticari ortakları tarafından doğrulanmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Data-Out kapsamında ticari ortaklar ile paylaşılan ürün nitelik bilgilerinin dijital ortamda yanıltıcı ürün bilgilerini azaltarak üreticiler, perakendeciler ve tüketiciler arasında güven oluşturulması hedeflenmektedir. Merkez Ofis tarafından sunulan ancak veri çıkışı Üye Organizasyon üzerinden gerçekleşen bu hizmet, sorgulanan herhangi bir GTIN’in GS1 Üye Organizasyonlarından biri tarafından verilmiş, aktif bir GTIN bilgisi olduğunu ve bu GTINi taşıyan ürüne ait temel nitelik bilgilerini göstermektedir.
Merkez Ofis tarafından sunulan ancak veri çıkışı Üye Organizasyon üzerinden gerçekleşen bu hizmet, sorgulanan herhangi bir GTIN'in GS1 Üye Organizasyonlarından biri tarafından verilmiş, aktif bir GTIN bilgisi olduğunu ve bu GTIN'i taşıyan ürüne ait temel nitelik bilgilerini göstermektedir.

Ürünün kimliğini doğrulamak amacıyla marka sahibi tarafından sağlanan ürün bilgilerine bakmak için GS1 Kayıt Platformunda arama yapabilirsiniz.