Lokasyonları Tanımlama Standartları (GLN)

  GS1 Üyesi Firmanızın Master GLN numarasını öğrenmek için buraya tıklayınız

GLN: Küresel Lokasyon Numarası

GLN veya Küresel Lokasyon Numarası, fiziksel, yasal, operasyonel  ve dijital varlıkların tanımlanmasını sağlar.  GLN'ler, bir GS1 Firma Öneki, referans numarası ve kontrol basamağından oluşan sabit uzunluktaki 13 haneli sayılardır. 

Yasal Lokasyonlar

Tüzel kişiler (firmalar, şubeler, bankalar.) elektronik olarak emir alır ve gönderir. GLN, bu tür işlemlerde ticari ortakları tanımlamak için kullanılır.

Fiziksel Lokasyonlar

Bir ticari ortağın bir ürünü tek bir mağazaya teslim etmesi bekleniyorsa, mağazaya bir GLN atanır. Ticari ortağın ürünü mağazadaki ayrı bir bölüme teslim etmesi bekleniyorsa, o bölüme bir GLN atanmalıdır.

Operasyonel Lokasyonlar

Tek bir GLN, çok küçük bir kuruluşun tüm iş ihtiyaçlarını karşılayabilirken, daha büyük, daha karmaşık kuruluşlar, kuruluş içindeki departmanları temsil etmek için birden fazla GLN'ye sahip olabilir. Örneğin, bir hastanenin faturalama departmanı için ayrı bir GLN'si olabilir veya eCom kullanan bir şirket, her bir EDI posta kutusu için ayrı GLN'ler kullanabilir.

Dijital Lokasyonlar

Dijital lokason, bilgisayar sistemleri arasındaki iletişim için kullanılan elektronik (fiziksel olmayan) bir adrestir. Dijital bir lokasyon,  ağ adresini ve sistem yöneticisi iletişim bilgilerini (e-posta adresi, telefon numarası vb.) içerebilir.

13 basamaklı GS1 GLN'in yapısı şöyledir:

Görüldüğü gibi lokasyon numaraları için kullanılan GLN numarasının yapısı ticari ürünlerde kullanılan GTIN-13 yapısıyla aynıdır. GS1 Küresel Lokasyon Numaraları (GLN), genellikle elektronik ortamda veri değişimi yapan firmalar tarafından elektronik veri değişimi uygulamalarında kullanılır. Ancak, GLN’ler gerek duyulduğunda ticari ürün paketlerinde ya da taşıma birimlerinin üzerinde ürünün alışverişinde yer alan tarafları ya da ürünün yer değiştirmesine ilişkin bilgileri göstermek üzere (Ör: ürünün satıcısı/dağıtıcısı, ürünün teslim yeri vb.) barkod olarak basılabilir.

Lokasyon numaralarının barkodlarında GS1–128 barkod alfabesi kullanılır. Barkod basılırken kullanılacak Uygulama Tanımlayıcısı, kullanılan GLN'in nereyi (satıcı, alıcı, teslim noktası vb.) ve ne amaçla tanımladığına (fatura edilecek, gönderilecek, transfer edilecek vb.) bağlı olarak değişir.

Küresel Lokasyon Numaralarının (GLN) atanması ile ilgili detaylı bilgi için Yayınlar bölümünde “GLN Atama Kuralları Kılavuzu”nu inceleyebilirsiniz.

 GTIN ve GLN birbirinden ayrı tanımlama numaralarıdır. GTIN firmanın ticari ürün gruplarını tanımlanmasında, GLN ise firmanın lokasyonlarını tanımlamasında kullanılır. Aynı numaranın hem GTIN hem de GLN olarak kullanılmasında bir sakınca yoktur.