Online Başvuruda Nelere Dikkat Edilir

ONLİNE ÜYELİK BAŞVURU İŞLEMLERİ

Online Üyelik Başvuru İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

GS1 Türkiye Online Üyelik Başvurusunda istenen belgelerin sisteme yüklenmeden önce dikkat edilmesi gereken durumlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Başvuru işleminizin daha çabuk sonuçlanması için önemle belirtmek isteriz.

FAALİYET BELGESİ

•      “Faaliyet belgesi” tüm sayfaları tek bir pdf olarak taratılıp yüklenmelidir.

•      “Faaliyet belgesi” ilgili firmanın kayıtlı bulunduğu Ticaret Odası/Sanayi Odası/Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Odasından (TESK) alınır. Sisteme yükleyeceğiniz  “Faaliyet Belgesi” harici belgeler kabul edilmeyecektir.

•      Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için bağlı bulunduğu kuruluştan alınan yazı sistemdeki faaliyet belgesi alanına yüklenmelidir.

TAAHHÜTNAME

•      Başvuru sahibi firma sisteme (https://online.gs1tr.org) kaydettiği e-posta adresi taahhütnamede belirttiği e-posta adresi ile aynı olmak zorundadır.  Sisteme kayıt olurken kullanılan e-posta adresi ile noter onaylı taahhütnamede belirtilen e-posta adresinin farklı olması durumunda başvurunuz kabul edilmeyecektir. Taahhütnamede belirttiğiniz firma Unvanınız mutlaka Faaliyet Belgesindeki firma unvanınız ile aynı olmalıdır aksi halde başvurunuz kabul edilmeyecektir. Ayrıca taahhütnamede belirttiğiniz yazışma adresi ve fatura adresi kısımları sistemde belirttiğiniz adreslerinizle mutlaka aynı olmalıdır.

•      Taahhütname notere onaylatıldıktan sonra ilgili noterin yazıp onaylamış olduğu dayanak kısmında başvuru sahibi firmanın resmi yetkilisinin kim olduğu belirtilir ve paragrafın sonuna evrakın onaylandığı tarih yer alır. Noter onaylı taahhütnamenin onaylı tüm sayfaları ile birlikte tek bir pdf olarak taratılıp sisteme yüklenmelidir.

•      Başvuru sahibi firmanın, şubesi adına kayıt yapılacaksa faaliyet belgesi de taahhütnamedeki unvan kısmı da şube adına olmalıdır.

GELİR TABLOSU

•      Eğer sisteme yüklenen bir önceki yılın kurumlar vergisi beyannamesindeki vergi dairesi / numarası ile şu anki güncel vergi dairesi/numarası farklıysa sistemdeki açıklama kısmına hangi vergi dairesinini güncel olduğu yazılıp,  ekler kısmına da güncel vergi levhası yüklenmelidir.

•      Şahıslarda gelir vergisi beyannamesi yüklenebilir.

•      Unvan değişikliği varsa ve kurumlar vergisi beyannamesinde eski unvan kaldıysa sistemde ekler kısmına unvan değişikliğini belirten Ticaret Sicili Gazetesi yüklenmelidir.

•      Firma başvurduğu yıl kurulduysa kuruluşa ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi ile ekler kısmına vergi levhasını yüklemelidir.