Barkod Yerleşimi

Barkodun ürün paketi üzerindeki yeri, barkodun okunmasını kolaylaştırmalıdır. Hızlı ve doğru çalışmak zorunda olan kasiyerlerin paket üzerindeki barkodu bulmakla zaman kaybetmemesi gerekir. Bu nedenle, barkodun okunaklı olmasının yanı sıra paket üzerinde kolayca bulunabilir olması da önemlidir. GS1 Sistemi, şekli ve boyutları birbirine benzeyen ürün paketleri üzerindeki barkodların da benzer konumlarda olmalarını önermektedir.

Barkodun ürün paketi üzerine yerleştirilmesinde aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır:

  • Barkod, ürünün tabanına (paket dik durduğunda alt kısma) yakın yerde olmalı
  • Barkod, düz (engebesiz) yüzey üzerinde olmalı
  • Barkod, paketin kenarlarının birleşim/bağlantı yerinde olmamalı
  • Barkod, paketin buruşabilecek yerinde olmamalı, buruşmamalı ve kıvrılmamalı
  • Kenar Kuralı: Barkod Yerleştirilirken herhangi bir kenarda 8mm’den uzak 100mm’den yakın olmalı
  • Barkodların üzeri herhangi bir cisimle veya şekille kapatılmamalı