Barkodlar ve Ötesi

Yaklaşık 50 yıl önce barkodun kullanılmaya başlanmasından bu yana yaşanan değişikliklerle beraber; işletmeler, hem üreticilere hem de müşterilere sağladıkları faydalar sebebiyle paketler üzerindeki GS1 barkod numaraları ve barkod sembollerini kullanmaya devam ediyor.

GS1, bu barkod numaraları ve sembollerin gücünden tüm sektörlerin yararlanmasını sağlamak için dünya çapında farklı endüstriler ile ortaklıklar kuruyor, böylece sektörlerin dijital gelişim ve değişimlerine köprü görevi yapıyor.

Ürün paketleme ve ambalajlamaya yönelik ticari ve yasal ihtiyaçlar doğrultusunda işletmelerin bilgi sunma ihtiyaçları son yıllarda önemli ölçüde arttı.

Her ürünün kasadan geçerken "bip" sesini vermesi amacına hizmet eden barkodun geçmişte tek bir görevi vardı.

Günümüzde ise ürün ambalajı, genellikle daha fazla veri ihtiyacını karşılamayı amaçlayan ve çeşitli amaçlara hizmet eden birden çok sembol içeriyor.

2027 hedeflerimiz doğrultusunda, gerek tüketici eğilimleri gerekse yasal yükümlülükler kapsamında sunulması gereken tüm bilgileri GS1 QR kod ve dijital bağlantılar sayesinde ürün tedarik zinciri üzerindeki paydaşlara, tüketici ve kamu yetkililerine güvenilir bir şekilde sunacak tek bir GS1 QR koduna doğru gidiyoruz. 

Linear barkoddan QR kod ve GS1 dijital link'e olan yolculuğumuz, ticaretin djitalleşmesi, kolaylaşması ve ortak bir dil kapsamında gelişmesi yönünde devam ediyor.